Na každém kroku a doslova každý den se můžeme setkat s mnoha konkrétními příklady, které nám ukazují nádheru zcela mimořádně jednoduchých znamení. Znamení, která jsou všude kolem nás právě proto, abychom si mohli neustále připomínat směr, kterým jdeme. Jsou tak jednoduchá, že je dokáže identifikovat naprosto každý. Stačí se malinko soustředit a Vypustit tak vše co nás od našeho záměru, přesvědčení a cíle odvádí.

Tím, že si neustále držíme svůj cíl a záměr před zrakem, jej doslova prožíváme a vtahujeme do svého života. Inspirace přichází jak z reálného, tak virtuálního světa. Můžeme si rozebrat například příkazová tlačítka aplikací. Začněme Photoshopem a jeho třemi tlačítky, která na nás vyskočí v momentě, kdy se máme rozhodnout jak naložíme s tím, co jsme doposud vytvořili. Vypustit, Storno a Potvrdit. Přesně tímto jednoduchým způsobem reagujeme prakticky ve všech nám známých rozhodovacích procesech. Všechny tři varianty jsou naprosto správné.

Možná by bylo fajn, abychom si uvedli několik konkrétních příkladů, díky nimž můžeme správné pochopit, jak obrovskou sílu nám tato tři základní rozhodovací slova poskytují. Potvrdíme-li kamarádovi schůzku, můžeme ji Stornovat a můžeme ji také Vypustit. V prvním případě je to možné a korektní, ve druhém možné, avšak korektní již méně. Pokud schůzku kamarádovi rovnou Stornujeme, tedy ji nepotvrdíme, můžeme ji již pouze Vypustit a to je zcela korektní. Žádost můžeme také rovnou Vypustit tím, že na ni nereagujeme. Tato varianta je zcela korektní a pokud ji použijeme jako první volbu, automaticky nám odpadají následné varianty Storno a Potvrdit. V dnešní technicky stále dokonalejší době je to kupodivu mnohem jednodušší než dříve. Technologie nám pomáhá naši rozhodovací pravomoc rozšiřovat. V dřívější analogové době, bylo mnohem komplikovanější reagovat na některé nevyžádané ataky. Dokud jste nezvedli telefon, těžko jste mohli Vypustit konfrontaci nechtěného volajícího. Dokud jste nepřišli ke dveřím a neotevřeli, nemohli jste Vypustit neohlášenou návštěvu. A příkladů bychom jistě našli celou řadu. Vypuštění je tedy nejodvážnější krok ze všech, jelikož nás chrání, vede k myšlení a zodpovědnosti. Proto je nejvýznamnější ze vše tří příkazů.

Myšlení je to co nás utváří, směruje a vede tam, kde chceme být. Je mnohem náročnější jej zodpovědně použít, jelikož vyžaduje dostatek všech informací. Avšak svoboda použití tohoto příkazu je doslova famózní. Máte další příklady ze svého vlastního života, kde vám příkaz Vypustit usnadňuje život a napomáhá k lepšímu růstu? Napadají vás jiné alternativy a postupy využití těchto tří příkazů. Podělte se o ně v komentářích.

Vaše komentáře

komentářů